TURUN YLIOPISTON AEROBIOLOGIAN YKSIKÖN SIITEPÖLYTIEDOTE

?

Tilanne

1.10.2018

Siitepölykausi on pääosin päättynyt koko maassa. Ilman siitepölymäärät ovat nollatasolla. Cladosporium- ja Alternaria-homesienten itiömäärät ilmassa ovat vähäisiä.

Ennuste

2.10. - 6.10.2018

SÄÄNNÖLLINEN TIEDOTTAMINEN ON PÄÄTTYNYT VUODELTA 2018.

Tiedotamme mikäli siitepölyä kaukokulkeutuu Suomen alueelle tai ilman itiömäärät nousevat oireita aiheuttavalle tasolle.


TilanneEnnuste


Siitepölytiedotteen toimittaa Turun Yliopisto