TURUN YLIOPISTON AEROBIOLOGIAN YKSIKÖN SIITEPÖLYTIEDOTE

?

Tilanne

18.8.2017

Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu koko sen levinneisyysalueella maan eteläosista Etelä-Lappiin.

Heinien siitepölymäärät ilmassa vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, mutta voivat nousta länsirannikolla hetkittäin runsaiksi. Pohjois-Lapissa heinien siitepölymäärät jäävät vähäisiksi. Pujon siitepölymäärät ilmassa vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa ilmassa on vähäisiä määriä pujon siitepölyä. Sateisilla alueilla ilman siitepölymäärät laskevat hetkellisesti.

Cladosporium- ja Alternaria- homesienten itiömäärät ilmassa ovat enimmäkseen kohtalaisia maan etelä- ja keskiosissa.

Heinäallergikot voivat saada oireita koko maassa ja pujoallergikot koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Homeallergikot voivat saada oireita maan etelä- ja keskiosissa.

Ennuste

19.- 23.8.2017

Heinien kukinta jatkuu koko maassa ja järviruo'on kukinta voimistuu nostaen siitepölypitoisuuksia Pohjanlahden rannikkoalueilla. Pujon kukinta jatkuu koko levinneisyysalueella.

Heinien siitepölymäärien odotetaan vaihtelevan vähäisistä kohtalaisiin koko maassa. Pujon siitepölymäärien odotetaan vaihtelevan kohtalaisista runsaisiin maan eteläosissa ja olevan enimmäkseen kohtalaisia maan keskiosissa sekä Oulun seudulla. Etelä-Lapissa määrät jäävät vähäisiksi.

Cladosporium- ja Alternaria- homesienten itiöpitoisuuksien odotetaan olevan enimmäkseen kohtalaisia maan etelä- ja keskiosissa.

Ennustekartta kirjainsymbolein.


TilanneEnnuste


Siitepölytiedotteen toimittaa Turun Yliopisto