Säävaroitukset annetaan ajoissa turvallisuutta silmällä pitäen

Erilaisia säävaroituksia annetaan säännöllisesti ympäri maapallon.

Nykyään ennakkovaroitukset annetaan yleisesti 1-3 päivää ennen tietyn sääilmiön saapumista. Säävaroitukset koskevat usein huonoa ajokeliä, kovaa tuulta tai myrskyä, ukkospuuskia, kovia pakkasia, pitkiä pakkasjaksoja, pitkiä hellejaksoja, jäätävää sadetta, rankkasadetta, normaalia suurempaa aallonkorkeutta tai merivedenkorkeutta. Säävaroitukset jaetaan normaalisti kolmeen eri varoitusluokkaan. Normaalisti puhutaan 1-luokan, 2-luokan ja 3-luokan säävaroituksista. Säävaroitukset palvelevat kaikkia asuinpaikasta riippumatta.

1-luokan säävaroitukset

Ensimmäiseen luokkaan kuuluva säävaroitus tarkoittaa ihmisten kannalta mahdollisia riskejä ja erilaisiin yhteiskunnallisiin toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Esimerkiksi sähkön saatavuudessa saattaa tulla häiriöitä.

2-luokan säävaroitukset

Toisen luokan säävaroitus tarkoittaa, että säätilan kehittyminen voi johtaa tärkeiden yhteiskunnallisten toimintojen häiriötiloihin ja vakaviin esinevahinkoihin. Tämän lisäksi siitä voi olla myös ihmisille vaaraa.

3-luokan säävaroitus

Kolmannen luokan säävaroitus tarkoittaa, että säätila voi kehittyä erittäin vaaralliseksi ja johtaa vakaviin yhteiskunnallisiin häririöihin. Ihmisiä kehotetaan aina suojautumaan yleisesti sisätiloihin ja kuuntelemaan radion, television tai netin kautta tulevia tietoja ja toimintaohjeita.

Lämpövaroitukset annetaan ihmisten turvaksi

Säävaroitusten lisäksi voidaan antaa lämpövaroituksia. Lämpövaroituksia annetaan, jotta ihmiset voisivat suojautua esimerkiksi pitkiltä pakkas- tai hellejaksoilta hyvissä ajoin etukäteen.

  • 1-luokan lämpövaroitus

Ensimmäisen luokan lämpövaroitus annetaan silloin, kun jokaisen vuorokauden kaikkein korkeimmaksi lämpötilaksi voidaan arvioida kolmena peräkkäisenä viikonpäivänä noin 30 astetta.

  • 2-luokan lämpövaroitus

Toisen luokan lämpövaroitus annetaan silloin, kun noin 30 asteen lämpötilan odotetaan jatkuvan vähintään yli viiden vuorokauden ajan. Toisen luokan varoitus annetaan myös, jos lämpötilan ajatellaan nousevan vähintään kolmena viikonpäivänä yli 33 celsiusasteen.

Yllä olevat kyseiset tiedot perustuvat ruotsalaisen ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI:n verkkosivustollaan antamiin tietoihin. Ruotsalainen sääpalvelu tarjoaa myös kuukausittain kokonaisvaltaisen yhteenvedon kuluneen kuukauden säätilasta. Sivusto tarjoaa seurattavaksi myös esimerkiksi talven tuloon liittyviä asioita, kuten niin sanotun kausikartan. Kausikartan avulla pääsee seuraamaan uuden vuodenajan merkkien saapumista.

Kyseinen sivusto antaa Ruotsin alueelle ennakkovaroituksia myös veden puutteen riskistä.

Veden puutteen riski kohdistuu Ruotsissa tiettyihin vesistöihin ja suuriin sekä pieniin pohjavesisäiliöihin. Jokaisen maan kansalaisten kannattaa perehtyä säävaroituksiin hyvissä ajoin etukäteen, jotta voi suojautua ajoissa. Erityisen tärkeää tämä on myös ”suuressa maailmassa”, kuten esimerkiksi Amerikassa, Filippiineillä ja Thaimaassa erilaisten tornadojen, trooppisten hirmumyrskyjen sekä tsunamien varalta.