Sääennusteiden laatiminen on tarkkaa puuhaa

Jokainen sääennuste perustuu aina saatuihin säähavaintoihin. Tiesitkö, että

säähavaintopallot, satelliitit ja sääasemat lähettävät maailmanlaajuisesti tietoja, jotka meteorologit kokoavat yhteen. Sään ennustaminen perustuu globaaleihin ilmakehämalleihin, joista saadut havainnot lasketaan yhteen tehokkaiden supertietokoneiden avulla. Meteorologit tietävät, että sääennusteiden laatiminen ei ole helppoa, sillä ennusteiden tarkkuus perustuu aina vallitsevaan säätyyppiin. Parhaimmillaan sääennusteet saattavat ulottua viiteen tai toisinaan jopa lähes 10 vuorokauteen. Säätyypistä riippuen, sään ennustettavuus voi kuitenkin jäädä vain vajaan vuorokauden pituiseksi. Tutustu verkkosivustoomme lähemmin ja lue erilaisista säätyypeistä, maailman parhaimmista sääpalveluista ja kaikista meteorologiaan, eli ilmatieteeseen liittyvistä asioista.

Mitä tietoja sääennusteet kertovat?

Sääennusteen laatimiseen vaikuttavat usein myös säähavaintoasemien runsaus tai niiden epätasainen sijoittuminen, jolloin esimerkiksi täsmäsään ennustaminen tietylle alueelle on vaikeaa. Sääennusteiden tekoa saattavat vaikeuttaa myös yläilmakehän tila ennustusta laadittaessa, jolloin tarvittavia mittaustuloksia ei aina ole tarjolla ilmakehämallin pohjaa varten. Oletko kuullut niin sanotuista ryväsennusteista? Ryväsennusteet kehitettiin alunperin ratkaisemaan perinteisten sääennusteiden mukanaan tuomia ongelmia. Perinteisten sääennusteiden ja ryväsennusteiden välinen ero on todella huomattava. Perinteinen sääennuste tarjoaa parhaan mahdollisen tiedon sään ennustamiseen nykyhetken pohjalta, kun ryväsennuste puolestaan tarjoaa 50 eri vaihtoehtoa.

Onko ryväsennuste sitten perinteistä ennustetta tarkempi? Monet meteorologit uskovat niin. Ryväsennusteessa tuleva sää lasketaan aina pienemmällä tarkkuudella kuin perinteinen ennustemalli. Ryväsennusteen pohjalta tehtävän ennusteen laatimisessa käytetään kuitenkin aina pienempää tarkkuutta, jotta sen voi laskea maailman tehokkampien supertietokoneiden avulla.

Ryväsennuste kertoo muun muassa hyvin tarkkaan lämpötilan vaihtelut, kun perinteinen ennuste puolestaan voisi kertoa sen tyyliin +5c. Ryväsennuste kertoo aina myös ennusteen todennäköisyyden ja esimerkiksi myrskyrintaman saapumisen tietylle alueelle, lisäksi se ilmaisee ylitetäänkö samalla sääennusteessa jokin kriittinen raja.

Ryväsennusteiden paras puoli on tarkka luotettavuus, sillä ennusteen ulottuessa laajaksi, voidaan kertoa, että säätä ei pystytä varmuudella ennustamaan kovinkaan pitkälle. Perinteisen ennusteen avulla laaditussa säässä ei milloinkaan voida ilmaista, milloin ennustettavuus tarkalleen sanoen päättyy. Tarkkaan laaditun ryväsennusteen avulla voidaan ennustaa vaikka 15 päivän säätila etukäteen. Pidemmälle ajanjaksolle ulottuvia ryväsennusteita käytetään esimerkiksi pitkien kesähelteiden aikana, jolloin esimerkiksi maanviljelijät toivovat sateita, eli vettä pelloilleen. Käytännössä ennusteryppään mediaani on aina paras ja luotettavampi silloin, kun säätä katsotaan yli 3,5 vuorokautta eteenpäin.